Hight tea

Socola Machiato Đặt hàng

Socola Machiato

Giá : 35.000 đ

xoài Tươi Machiato Đặt hàng

xoài Tươi Machiato

Giá : 35.000 đ

Matcha Machiato Đặt hàng

Matcha Machiato

Giá : 35.000 đ

Hight Đặt Biệt Đặt hàng

Hight Đặt Biệt

Giá : 33.000 đ

Sữa tươi chân đường đen Đặt hàng
Đặt hàng