Trà Trái Cây / Fresh Fruit Tea

Trà Xoài Đặt hàng

Trà Xoài

Giá : 30.000 đ

Trà Đào Đặt hàng

Trà Đào

Giá : 30.000 đ

Trà Kim Quất Mật Ông Đặt hàng

Trà Kim Quất Mật Ông

Giá : 30.000 đ

Trà Chanh Đài Loan Đặt hàng

Trà Chanh Đài Loan

Giá : 0 đ

Trà Kiwi Lô Hội Đặt hàng

Trà Kiwi Lô Hội

Giá : 30.000 đ

Trà Nhiệt Đới Đặt hàng

Trà Nhiệt Đới

Giá : 30.000 đ

Trà Dâu Ổi Đặt hàng

Trà Dâu Ổi

Giá : 30.000 đ

Đặt hàng